Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Σημάνσεις του συστήματος PEGI

Σημάνσεις του συστήματος PEGI (Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια)

  • Σεξουαλικό περιεχόμενο
  • Online
  • Βία
  • Γλώσσα 
  • Η διαδικασία αξιολόγησης παιχνιδιών για το PEGI

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Χωρίς λόγια

Πηγή: PEGI

Βίντεο

elGreek
Scroll to Top