Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Ειδήσεις & Ανακοινώσεις

Digital Passport

Στη σελίδα του παιχνιδιού θα εντοπίσετε ολοκληρωμένα μαθήματα για πέντε ενότητες. Για κάθε ενότητα, δίνεται δραστηριότητα αφόρμησης, βίντεο και παιχνίδι, αποστολή και ολοκλήρωση.

Κατηγορία: Διαδραστικά Παιχνίδια

Γλώσσα: Αγγλικά

Πηγή: Common Sense Media – http://www.commonsensemedia.org

elGreek
Scroll to Top